Δράσεις του σχολείου μας

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται και παρουσιάζονται κάποιες από τις δράσεις που έχει υλοποιήσει το Γυμνάσιο Επανομής.
Για περισσότερες πληροφορίες μεταφερθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα επιλέγοντας το κουμπί Read More.

Read More

Τοποθεσία του σχολείου μας

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε σε χάρτη Google map την τοποθεσία του Γυμνασίου Επανομής. Επιλέξτε το κουμπί Read More.

Read More

Όχι στον σχολικό εκφοβισμό.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να μεταβείτε σε σχετική ιστοσελίδα, με αναφορές σε υλικό για ενημέρωση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας για θέματα πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικού εκφοβισμού. Επιλέξτε το κουμπί Read More.

Read More