Έπαινος για το πείραμα του Ερατοσθένη

Ευχαριστούμε την κ. Σοφία Παταρούδη και τους μαθητές του Γ5 που συμμετείχαν στην πανελλήνια εκπαιδευτική δράση.

Comments are closed.