Συμβούλιο

 

Πρόεδρος: πάτερ Καβάσης Χαράλαμπος   6975519062


Αντιπρόεδρος: Τερλέγκας Χρήστος   6972305424


Γεν. Γραμματέας: Ευστρατίου Εμμανουήλ   6942465478


Ταμίας: Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος   6978407007


Μέλος: Τσακίρη Αναστασία   6937831642

Comments are closed.