Συμβούλιο

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Τηλ.
Πρόεδρος πάτερ Καβάσης Χ.
Αντιπρόεδρος Τερλέγκας Χ.
Γεν. Γραμματέας Ευστρατίου Ε.
Ταμίας Σιδηρόπουλοε Κ.
Μέλος Τσακίρη Α.