Νέα Ανακοινώσεις

  • Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2016-17
  • Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων
  • Αξιολόγηση-Φοίτηση μαθητών
  • Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων