Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διαμεσολάβηση

Στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης, εκπαιδευτικοί του σχολείου μας θα σε συμμετέχουν στις 26/09/17 σε βιωματικό εργαστήριο από τη ΜΚΟ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία.»

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο σχολείο μας μετά το πέρας των μαθημάτων και θα επικεντρωθεί στη χρήση της διαμεσολάβησης ως μέσου για την ειρηνική επίλυση διαφορών μεταξύ μαθητών.

Απο τη Διεύθυνση

Comments are closed.