Υπεύθυνοι τμημάτων

Α1       Σταμάτη – Αθανασίου Αμυγδαλιά

Α2       Αθανασιάδου Γεωργία

Α3       Βερεσόγλου Αικατερίνη

Α4       Παντάλης Γεώργιος

Α5       Χειλάς Γεώργιος 

 

Β1       Παπακωνσταντίνου Θεοφανώ

Β2       Αναγνώστου Ιωάννης

Β3       Σβολάκη Μαρία

Β4       Μποβολή Αρετή

Β5       Μητρούδη Ελένη

 

Γ1       Κοτζαμπουγιούκογλου Μαρία

Γ2       Αντωνόπουλος Σωτήριος

Γ3       Σιδέρη Σωτηρία

Γ4       Μήσιου Βασιλική

Γ5       Γεωργούλα Θεοδώρα

Comments are closed.