Διεύθυνση

Θέση Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Επικοινωνία
Διευθυντής Δόμβρος Παναγιώτης Αγγλικής Φιλολογίας  2392041220 
 1η Υποδιευθύντρια Βαφειάδου Άννα Φιλόλογος 2392041220 
2η Υποδιευθύντρια Τέλλου Παναγιώτα Φυσικής Αγωγής  2392041220