Διεύθυνση

Διευθυντής

Δόμβρος Παναγιώτης (Αγγλικής Φιλολογίας)

23920 41220             fax. 23920 44882

pd.epanomi.gym@gmail.com

  
         1η Υποδιευθύντρια                                                       2η Υποδιευθύντρια 

Βαφειάδου Άννα (Φιλόλογος)                            Τέλλου Παναγιώτα (Φυσικής Αγωγής)

Comments are closed