Εκπαιδευτικοί

                                                                 σχολικό έτος 2016-17

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Αθανασιάδου Γ. Φιλόλογος
 Αναγνώστου Ι. Μαθηματικός
Αναστασιάδου- Σαμαρά Α. Γαλλικής Φιλολογίας
Αντωνόπουλος Σ. Βιολόγος
Βαφειάδου Α. Φιλόλογος
Βενετοπούλου Ε. Φιλόλογος
Βερεσόγλου Α. Φιλόλογος
Γεωργούλα Θ. Φιλόλογος
Εμμανουηλίδου Θ. Πληροφορικής
Εμπεριάδου Ε. Μουσικής
 Καραβαγγέλη Α. Φιλόλογος
Καραγιαννάκης Ι. Φυσικός
Κοντάνα Ο. Φυσικός
Κοτζαμάνη Α. Γερμανικής Φιλολογίας
Μαυρίδης Θ. Πληροφορικής
Μήσιου Β. Γερμανικής Φιλολογίας
Μητρούδη Ε. Αγγλικής Φιλολογίας
Μπόβολη Α. Φιλόλογος
Νικολάου Δ. Φυσικής Αγωγής
Παντάλης Γ. Φυσικής Αγωγής
Παπαδόπουλος Γ. Μαθηματικός
Παπακωνσταντίνου Θ. Τεχνολογία
Παρουσίνας Α.  Πληροφορική
Πάσσα Μ. Αγγλικής Φιλολογίας
Πετρίδης Α. Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

(Τεχνολογία)

Πλέρου Α. Μαθηματικός
Σαφαλοπούλου Α. Νομικός
Σβολάκη Μ. Γεωλόγος
Σεβαστίδου Μ. Θεολόγος
Σιάσου- Θεοδωρίδου Α Θεολόγος
Σιδέρη Σ. Καλών Τεχνών
Σταμάτη-Αθανασίου Α. Γαλλικής Φιλολογίας
Τέλλου Π. Φυσικής Αγωγής
Τερζούδη Ε. Φιλόλογος
Χατζηευαγγέλου Ε. Φιλόλογος
Χριστοδούλη Β. Θεολόγος