Εκπαιδευτικοί 2017-18

Σχολικό έτος 2017 – 18

Αθανασιάδου Γεωργία (Φιλόλογος)

Αναγνώστου Ιωάννης (Μαθηματικός)

Αναστασιάδου- Σαμαρά Αναστασία (Γαλλικής Φιλολογίας)

Αντωνόπουλος Σωτήριος (Βιολόγος)

Βαφειάδου Άννα (Φιλόλογος – Υποδιευθύντρια)

Βερεσόγλου Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Γαντά Ευαγγελία (Πληροφορικής)

Γεωργούλα Θεοδώρα (Φιλόλογος)

Δόμβρος Παναγιώτης (Αγγλικής Φιλολογίας – Διευθυντής)

Εμπεριάδου Ευθαλία (Μουσικής)

Καραβαγγέλη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Κοντάνα Όγλα (Φυσικός)

Μήσιου Βασιλική (Γερμανικής Φιλολογίας)

Μητρούδη Ελένη (Αγγλικής Φιλολογίας)

Μποβολή Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Πάγκαλη Αγγελική (Φιλόλογος)

Παντάλης Γεώργιος (Φυσικής Αγωγής)

Παπαδόπουλος Γεώργιος (Μαθηματικός)

Παπακωνσταντίνου Θεοφανώ (Δασολόγος – Τεχνολογία)

Πάσσα Μαρία (Αγγλικής Φιλολογίας)

Πετρίδης Αδαμάντιος (Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος – Τεχνολογία)

Πλέρου Αικατερίνη (Μαθηματικός)

Σαφαλοπούλου Άρτεμις (Νομικός)

Σβολάκη Μαρία ( Γεωλόγος)

Σεβαστίδου Μαρία (Θεολόγος)

Σιδέρη Σωτηρία (Καλών Τεχνών)

Σταμάτη-Αθανασίου Αμυγδαλιά (Γαλλικής Φιλολογίας)

Τέλλου Παναγιώτα (Φυσικής Αγωγής – Υποδιευθύντρια)

Χατζηευαγγέλου Ελένη (Φιλόλογος)

Χειλάς Γεώργιος (Θεολόγος)